Torsdag 25. April 

Tid: Kl 18.00

Oppmøtested: Tårnet på Slotsfellet. 


SLOTTSFJELLET

 

Vestfold Geologiforening og Tunsberg Historielag

Kveldsvandring på Slottsfjellet 25.4.2019 med

Dagfinn Trømborg og Henrik Heyer

 

 

På Slottsfjellet står vi på et fjell av ROMBEPORFYR. Slottsfjellet er sørenden av verdens største, sammenhengende område med denne sjeldne bergarten. Det utgjør 900 kvadratkilometer, og strekker seg fra Slottsfjellet i sør til Løvøya og Eikeren i nord, og fra kysten i Tønsberg og vestover til Lågendalen og inn i Siljan.

For 300 millioner år siden oppsto rombeporfyrfjellet da svære flommer av glødende varm lava sammen med lag av vulkansk aske, bygde seg opp, lag på lag, til de nådde en tykkelse på 4000 meter.

For 280 millioner år siden må rombeporfyrene ha dekket et område som strakte seg fra et stykke nede i Skagerrak til litt nord for Mjøsa. Siden har det meste av dette lavalandet forvitret, og blitt fjernet av elver, vind og isbreer. Bare rester av dette er igjen nå, mest i Vestfold og på Krokskogen ved Oslo.

Nå finner vi løsstein av rombeporfyr i Europa fra Polen i øst, til Shetland i vest, fraktet ut herfra, av isbreer, smeltevannselver og drivis under istidene.

Slottsfjellet markerer et viktig geologisk skille i Vestfold, med lavafjell nordover, og  larvikitt sørover.
Søndag 28. April 2019 arrangerer vi:


Vi tar vår årlige tur til Tvedalen.


Oppmøte sted: Kiwi Farriseidet, Brunlanesveien 8 3268 Larvik


KL: 10.00


Ta med hammer, meisel, hjelm og refleksvest.