Medlemsmøter:08. Oktober


Vi samles fra kl 18.00

Møtestart kl 18.30


Foredragsholder: Tom Victor Segalstad

Tema: CO2 - vår venn eller fiende??


Tom Victor er geolog, og har tidligere undervist i geokjemi ved universiteter i Oslo og Pennsylvenia. 
Han har tidligere sittet i FN`s klimapanel


Utlodning og salg av kaffe og rundstykker.12. November


Vi møtes fra kl 18.00

Møtestart: kl 18.30


Foredragsholder: Ingulv Burvald

Tema: Tråk gruver i Telemark


Utlodning og salg av kaffe og rundstykker.10. Desember:


Kl 17.30 - Gløggservering

Møtestart kl 18.00


Foredragsholder: Jørn H. Hurum

Tema:


Stor juleutlodning og gibortbord til barna.


Servering