Vestfold Geologiforening kan nås i flere fora. Vi har spredd oss ut i flere sosiale medier.


FB -Vestfold geologiforening


FB -Juniorsteinsamlerne i VestfoldLeder for VGF og Juniorgruppa

Stig Larsen: Tlf: 92226433 eller mail stig.larsen@stoneman.no

Sekretær: Lillian Larsen: Tlf: 97796936 eller mail lillian.larsen@stoneman.noHar du spørsmål om hva du har funnet?

Send et bilde på FB som melding eller som mail til stig.larsen@stoneman.no.

Du kan også ta dette med på medlemsmøtet i VGF.


Styret i VGF består av

:

Leder:Stig Larsen. Mobil: 92 22 64 33

Sekretær: Lillian Larsen. Mobil 97 79 69 36

Kasserer: Kari Larsen. Mobil: 98 01 80 33

Styremedlem: Espen Wingaard Mobil: 90 62 81 14

Styremedlem: Carina Nordhus. Mobil: 97 78 54 61
Styremedlem: Roy Lunde Mobil: 92 66 43 10

Vara 1: Jacob Aakre. Mobil: 92 21 85 39

Vara 2: Egil Hallberg Mobil: 47 26 22 20


Epost: vestfoldgeologi@gmail.com
Webmaster:


Lillian Larsen 


Radaksjonen:


Ansvarlig: Lillian Larsen. lillian.larsen@stoneman.no

Fotograf/medredaktør: Stig Larsen