Vestfold Geologiforening kan nås i flere fora. Vi har spredd oss ut i flere sosiale medier.


FB -Vestfold geologiforening


FB -Juniorsteinsamlerene i Vestfold


Instagram (hyperlink)


Leder for VGF og Juniorgruppa

Stig Larsen: Tlf: 92226433 eller mail stig.larsen@stoneman.no

Sekretær: Lillian Larsen: Tlf: 97796936 eller mail lillian.larsen@stoneman.no



Har du spørsmål om hva du har funnet?

Send et bilde på FB som melding eller som mail til stig.larsen@stoneman.no.

Du kan også ta dette med på medlemsmøtet i VGF.


Styret i VGF består av

:

Leder:Stig Larsen. Mobil: 92 22 64 33

Sekretær: Lillian Larsen. Mobil 97 79 69 36

Kasserer: Kari Larsen. Mobil: 98 01 80 33

Styremedlem: Terje Akselsen Mobil: 93 48 73 43

Styremedlem: Camilla Ophaug. Mobil: 98 85 52 21
Styremedlem: Henrik Heyer. Mobil: 92 04 66 34

Vara 1: Jacob Aakre. Mobil: 92 21 85 39

Vara 2: Paul Langensteiner. Mobil: 98 65 57 14




Webmaster:


Lillian Larsen 


Radaksjonen:


Ansvarlig: Lillian Larsen. lillian.larsen@stoneman.no

Fotograf/medredaktør: Stig Larsen