Vestfold Geologiforening kan nås i flere fora. Vi har spredd oss ut i flere sosiale medier.


FB -Vestfold geologiforening


FB -Juniorsteinsamlerene i Vestfold


Instagram (hyperlink)


Leder for VGF og Juniorgruppa

Stig Larsen: Tlf: 92226433 eller mail stig.larsen@stoneman.no

Sekretær: Lillian Larsen: Tlf: 97796936 eller mail lillian.larsen@stoneman.noHar du spørsmål om hva du har funnet?

Send et bilde på FB som melding eller som mail til stig.larsen@stoneman.no.

Du kan også ta dette med på medlemsmøtet i VGF.


Styret i VGF består av

:

Leder:Stig Larsen. Mobil: 92 22 64 33

Nestleder: Henrik Heyer, Mobil 92 04 66 34

Sekretær: Lillian Larsen. Mobil 97 79 69 36

Kasserer: Paul Langensteiner. Mobil: 98 65 57 14

Styremedlem: Glenn Martin Næss Mobil: 92 41 15 95

Styremedlem: Camilla Ophaug. Mobil: 98 85 52 21

Vara 1: Glenn Henriksen. Mobil: 41 46 48 10

Vara 2: Jacob Aakre. Mobil: 92 21 85 39
Webmaster:


Lillian Larsen og Glenn næss


Radaksjonen:


Ansvarlig: Lillian Larsen. lillian.larsen@stoneman.no

Fotograf/medredaktør: Stig Larsen