Møtene blir et samlingspunkt for alle som har ulike innfallsvinkler på naturens grunnlag når det gjelder stein.

Temaene på møtene er forskjellige fra gang til gang og gir et vidt innblikk i hva som er under føttene våre til laangt ut i verdensrommet.


Tidligere temaer på møtene:


Reidar Muller: Skogens historie.

Marius Frang: Gullgraving i Gisna, Oppdal

Henrik Heyer: Geologien i Eidsfoss.

Axel Muller: Mobiltelefonmineraler

Jon Larsen:

Stjernestøv


Foto: Monica Ravn

Foto: Monica Ravn

Møtene avholdes den andre tirsdagen i måneden fra september til mai.

Vi samles fra kl. 18.00 på Skjee-stua i Stokke. Rett nedenfor Stokke kirke.

Adressen er Stokkeveien 152.

Alle, uansett alder, er velkommen! Ta gjerne med nysgjerrige venner og bekjente på møtene!


Det er parkering ved huset forran og på baksiden mot kirken. Busstopp rett over veien..På møtene foregår det mye annet også. Vi serverer kaffe og rundstykker sammen med utlodning av mineralprøver og fossiler. I desember har vi julemøte med ekstra bevertning sammen med et stort gibort-bord med mineraler og fossiler. Da har Juniorgruppa og hovedforeningen felles møte og med en ekstra spennende foredragsholder.

Forfatter: Jørn H. Hurum. Cappelen Damm

Foto: Monica Ravn

Turer ut i skog og steinbrudd foregår i sommerhalvåret. Forskjellige arrangement i Vestfold, nabofylkene og resten av Norge har forekommet. Ut på tur for å finne stein selv. Det er en mye større affeksjonsverdi på det du finner på egen hånd! Bildet her er hentet fra tur i larvikittbruddene i Tvedalen, Brunlanes.

Fossnesveien 9, Stokke.

Foto: Monica Ravn

Foto: Monica Ravn

Fossnes lokalet byr på mye utstyr.

Foredrag, møter og utlodning på Skjeestua.

Hobbylokalet vårt på Fossnes har mye å by på! Her arrangeres åpne dager for alle interesserte. Man kan få med seg mye av hva Vestfold har å by på, av spennende bergarter og mineraler. Her finnes også et stort bibliotek med steinlitteratur og en prepareringslab for fossil -og mineralprøver. Dette kan medlemmene benytte seg fritt av på den åpne dagen. Denne arrangeres oftest søndagen etter medlemsmøte i hovedforeningen fra kl 11.00 - 14.00. Inngang bak huset i andre etasje - venstre side.

Biblioteket  og mikroavdelingen på Fossnes.

På tur i steinbrudd. Foto: Monica Ravn