Medlemsmøtene høsten 2021


Fra Oktober kan vi endelig drive med normal drift. 


Selv om de fleste helt sikkert er fullvaksinerte, så minner vi om at vi fremdeles har smitte i samfunnet. 


Føler du deg syk, så hold deg hjemme! 


Vi håper vi kan friste med mange gode foredrag, og foredragsholdere. 


 


14. September


Vi mingler fra kl 18.00
Møtestart: 18.30


Foredragsholder: Morten Bilet

Tema: Siste nytt i meteorittnorge


12. Oktober


Vi mingler fra kl 18.00
Møtestart: 18.30


Foredragsholder: Henrik Heyer

Tema: Kystlandskapet i Holmestrand


Utlodning og salg av kaffe og rundstykker


9. November


Vi mingler fra kl 18.00
Møtestart: 18.30


Foredragsholder: Kåre Kullerud

Tema: Gullet i Kongsberg


Utlodning og salg av kaffe og rundstykker


14.Desember


Gløggservering fra kl 17.30

Møtestart kl 18.00Foredragsholder: Jørn Hurum

Tema: Svalbrd


Stort gibortbord og Utlodning 


11. Januar - 2022


Vi mingler fra kl 18.00

Møtestart kl 18.30


Foredragsholder: Remy Bugge

Tema: 


Utlodning og salg av kaffe og rundstykker