Medlemsmøtene våren 2021


Det ser ut som denne corona epidemien ikke har tenkt til å gi seg med det første. 


Vi må forsøke å få til noen medlemsmøter slik at vi ikke blir helt passive. 


Derfor vil vi nå fra Februar prøve oss på Teams - møter


Det vil bli sendt ut invitasjon til møtene på mail. - Følg med i mail boksen deres fremover. 
12. Januar: 


Medlemsmøte - AVLYST


9. Februar:


Medlemsmøte - PÅ TEAMS


Møtestart kl. 19.00


Tema: Informasjonsmøte


9. Mars: 


Årsmøte - På Teams + evt. fysisk13. April: 


Medlemsmøte


25. April: 


Tur til Tvedalen


11. Mai


Medlemsmøte