Medlemsmøter:12.Januar


AVLYST


Vi møtes kl 18.00
Møtestart: 18.30


Foredragsholder: Kai Uno Garseg

Tema: Metallsøking


9. FebruarInformasjonsmøte på TEAMS


Vi møtes kl 18.45

Møtestart kl 19.00
9. Mars

ÅRSMØTE - TEAMS + FYSISK OM MULIG


Vi møtes kl 18.45

Møtestart kl 19.00


Hva er Teams?. Teams er en nettbasert møteplattform som man kan være med på fra datamaskin eller fra en smart telefon.
13. April


Vi møtes kl 18.00

Møtestart kl 18.30


MED FORBEHOLD OM SMITTESITUASJON


EVT TEAMS nettmøte


Foredragsholder:

Tema: 


Utlodning og salg av kaffe og rundstykker


11. Mai


Vi møtes kl 18.00

Møtestart kl 18.30


MED FORBEHOLD OM SMITTESITUASJON


EVT TEAMS nettmøte


Foredragsholder:

Tema: 


Utlodning og salg av kaffe og rundstykker