Medlemsmøter:14. September


Vi mingler fra kl 18.00
Møtestart: 18.30


Foredragsholder: Morten Bilet

Tema: Siste nytt i meteorittnorge


12. Oktober


Vi mingler fra kl 18.00
Møtestart: 18.30


Foredragsholder: Henrik Heyer

Tema: Kystlandskapet i Holmestrand


Utlodning og salg av kaffe og rundstykker


9. November


Vi mingler fra kl 18.00
Møtestart: 18.30


Foredragsholder: Kåre Kullerud

Tema: Gullet i Kongsberg


Utlodning og salg av kaffe og rundstykker


14.Desember


Gløggservering fra kl 17.30

Møtestart kl 18.00Foredragsholder: Jørn Hurum

Tema: Svalbrd


Stort gibortbord og Utlodning 


11. Januar - 2022


Vi mingler fra kl 18.00

Møtestart kl 18.30


Foredragsholder: Remy Bugge

Tema: 


Utlodning og salg av kaffe og rundstykker