Juniormøter29. Januar, onsdag


Kl. 18.00-19.30 


Fossnes


26. Februar, onsdag


Kl. 18.00-19.30


Fossnes


25. Mars, onsdag


Kl. 18.00-19.30


Fossnes


29. April, onsdag


Kl. 18.00-19.30


Tur


27. Mai, onsdag


Kl. 18.00-19.30


Sommeravslutnig/turFerie26. August, onsdag


Kl. 18.00-19.30


Tur
Foto: Monica Ravn