Juniormøter30. Januar, onsdag


Kl. 18.00-19.30 Gipsverksted med støp av dinotenner


Fossnes


27. Februar, onsdag


Kl. 18.00-19.30


Fossnes


27. Mars, onsdag


Kl. 18.00-19.30


Fossnes


24. April, onsdag


Kl. 18.00-19.30


Tur


29. Mai, onsdag


Kl. 18.00-19.30


Sommeravslutnig/turFerie28. August, onsdag


Kl. 18.00-19.30


Tur
Foto: Monica Ravn